Απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε Κουρί, Κουκουράβα, Γορίτσα και από τον Βρυό ως την Παλιά Μιντζέλα

Απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε Κουρί, Κουκουράβα, Γορίτσα  και από τον Βρυό ως την Παλιά Μιντζέλα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σε συνέχεια της αριθμ. 573/3-08-2019 Απόφασης μας για προληπτική απαγόρευση    κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και περιοχές ειδικής προστασίας της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων για σήμερα Σάββατο 03 Αυγούστου 2019 που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο βαθμό 4 και θεωρείται  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης  κινδύνου πυρκαγιάς  που εξέδωσε η Γ.Γ.Π.Π και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού στο Έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων στις 3-08-2019  αποφασίζουμε:
την άμεση τήρηση της  εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 48ωρου (από 00:00 έως και 24:00 )  ιδιαίτερα και για τις δασικές εκτάσεις της
1.Κουκουράβα
2 Γορίτσα
3. Κουρί και
4. από τον Βρυό ως την Παλιά Μιντζέλα

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας ή ασχολούνται με τη συντήρηση-καθαρισμό ή λοιπές εργασίες των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.
Το γενικό μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς περιοχές» με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε περιοχή ευθύνης, σε κάθε περίπτωση, αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.
   
Η Αντιπεριφερειάρχης

Δωροθέα Κολυνδρίνη