Επεκτείνει το δίκτυο υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ο Δήμος Αλμυρού

Επεκτείνει το δίκτυο υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ο Δήμος Αλμυρού

Πρόταση για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του δήμου Αλμυρού μέσω της υπόγειας αποθήκευσης και αποκομιδής των απορριμμάτων θα καταθέσει η δημοτική αρχή Αλμυρού στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου στον άξονα «Αστική Αναζωογόνηση 2029».

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της πρότασης.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναβάθμιση απαιτείται και η προμήθεια δώδεκα συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων και η προμήθεια ενός υδραυλικού γερανού επί ενός υπάρχοντος απορριμματοφόρου οχήματος.

Η Επιτροπή έκρινε τη συνεδρίαση κατ’ επείγουσα και εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Αλμυρού Βαγγέλη Χατζηκυριάκο να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Νωρίτερα ο κ. Χατζηκυριάκος ενημέρωσε ότι ο δήμος Αλμυρού συμπεριλαμβάνεται στους δυνητικούς δικαιούχους της χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος, το οποίο στοχεύει σε παρεμβάσεις στον αστικό χώρο.

Ακόμη, ο δήμαρχος παρουσίασε τη μελέτη που συντάχθηκε και τον φάκελο του έργου που περιλαμβάνει την έκθεση σκοπιμότητας και την τεκμηρίωση της βελτίωσης που θα προκύψει από τη συνέχεια της ανάπτυξης ενός δικτύου συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης δημοτικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του αντικειμένου που υποβάλλεται για χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (€218.614,00) δαπάνη η οποία είναι επιλέξιμη από το συγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του “Πράσινου Ταμείου” με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80%, ήτοι €174.891,20. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί με άλλους πόρους του δήμου.

taxydromos.gr