Ζητείται Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ ή ΑΕΙ

Ζητείται Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ ή ΑΕΙ

Ζητείται:

- Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ ή ΑΕΙ, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών office και autocad, γνώσεις αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης.

ΕNEΡΓΕΙΑΚΗ  NOBILIS PRO A.E

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

email : tsiamisg@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977442876