Νέα διοίκηση εξέλεξε ο Πρωτεσίλαος

Νέα διοίκηση εξέλεξε ο Πρωτεσίλαος

Νέα διοίκηση εξέλεξε ο Πρωτεσίλαος Πτελεού.
Η σύνθεσή της:

Πρόεδρος: Γιώργος Γερογιάκομος,
αντιπρόεδρος: Γιώργος Αλεξάκης,
γραμματέας: Στυλιανός Κουτσιμπός,
ταμίας: Νεκτάριος Ζαχαράκης,
έφορος ποδοσφαίρου: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου,
έφορος υλικού: Ευάγγελος Αγριδόπουλος,
έφορος Ακαδημίας: Δημήτρης Παπαδόπουλος,
μέλη: Θεόδωρος Μόσχος και Διονυσία Σπέρτου