Πρώτο βήμα για e-σύνταξη η αναγραφή ΑΜΚΑ στο Μητρώο Πολιτών

Πρώτο βήμα για e-σύνταξη η αναγραφή ΑΜΚΑ στο Μητρώο Πολιτών

Υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο μητρώο πολιτών. Στόχος είναι η έκδοση των συντάξεων ψηφιακά, εντός 24 ωρών. Τι θα περιλαμβάνει πλέον, το Μητρώο. Οι σταθμοί και οι στόχοι του υπουργείου Εργασίας για την e-σύνταξη.

Tο πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του στόχου για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών, και κατ’ επέκταση την έκδοση της ψηφιακής σύνταξης σε σύντομο χρονικό διάστημα, γίνεται με διάταξη στο διυπουργικό πολυνομοσχέδιο που προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά από το Μητρώο Πολιτών.

Στόχος της προωθούμενης ρύθμισης, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, είναι να εμπλουτιστεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» με την προσθήκη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε εγγεγραμμένου πολίτη και να ολοκληρωθεί έτσι, η διαλειτουργικότητα στην παροχή στοιχείων σε άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, θα εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και εν κατακλείδι, θα μειωθούν τα διοικητικά βάρη, επ’ ωφελεία των πολιτών.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, στο δημοτολόγιο θα αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο ΑΜΚΑ και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα καθοριστούν οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος, ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της διάταξης.

Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται πως θα μπορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα του υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να λαμβάνουν την πληροφορία και να ψηφιοποιούν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να γίνεται πλέον αυτοματοποιημένα και σε ελάχιστο χρόνο η ψηφιακή έκδοση της σύνταξης.

Σημαντική βελτίωση στους χρόνους έκδοσης των συντάξεων, θα υπάρχει και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι τον Ιούνιο του 2020, το 34,37% των νέων συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά, μέσα σε 24 ώρες. Τα επόμενα στάδια στην πορεία προς την υλοποίηση του σχεδίου «ψηφιακή σύνταξη» προβλέπουν πως τον Ιανουάριο του 2021 θα πρέπει να προστεθεί άλλο ένα 23,39% στον όγκο των ψηφιακών συντάξεων, ώστε να εκδίδονται πλέον χωρίς ανθρώπινο χέρι το 57,76% των νέων αιτήσεων. Το τρίτο ορόσημο είναι σε δυο χρόνια από σήμερα, τον Ιούνιο του 2021 όταν το 90% πλέον των νέων συντάξεων θα πρέπει να εκδίδεται ψηφιακά.

Βάσει του σχεδιασμού, το επόμενο βήμα αναμένεται τον Νοέμβριο με νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας», δηλαδή του εθνικού μητρώου ασφάλισης και ασφαλιστικής ικανότητας.

Να σημειωθεί ότι, τα δύο συστήματα ΑΤΛΑΣ και ΗΛΙΟΣ αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία για την πλήρη ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του κάθε ασφαλισμένου της χώρας και άρα την συντόμευση του χρόνου απονομής των συντάξεων.

Το στοίχημα βέβαια, αφορά και την τύχη των εκκρεμοτήτων που έχουν σωρευτεί έως σήμερα ο ΕΦΚΑ αλλά και το ΕΤΕΑΕΠ, θέμα το οποίο συνεχίζει να αποτελεί στοιχείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με την απελθούσα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

πηγή:euro2day.gr