Στο δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού η μεταφορά των ογκωδών αποβλήτων στον Δήμο Βόλου

Στο δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού η μεταφορά των ογκωδών αποβλήτων στον Δήμο Βόλου

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού τη Δευτέρα στις 12:00 με κύριο θέμα την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών αποβλήτων του δήμου από τον τεμαχιστή του Πράσινου Σημείου του δήμου Βόλου.

Στο συμβούλιο θα συζητηθεί επιστολή του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου για απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο πρέπει να δεσμεύεται ότι επιθυμεί να εξυπηρετείται από τον δήμο Βόλου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βόλου θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία «Κεντρικού Πράσινου Σημείου και προώθηση της οικιακής κομποστοποίσης» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Το πράσινο σημείο που σχεδιάζει ο Δήμος Βόλου θα δέχεται και ογκώδη απόβλητα και για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται η προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών. Σήμερα τα ογκώδη απόβλητα του Δήμου Αλμυρού καταλήγουν όπως και τα λοιπά αστικά απόβλητα στον ΧΥΤΑ Βόλου.
Στη συνεδρίαση του την ερχόμενη κατεπείγουσα συνεδρίασή του, που θα γίνει στις 25 Μαΐου, το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού θα αποφασίσει αν επιθυμεί να εξυπηρετείται στο μέλλον από τον τεμαχιστή του Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης δύναται να χρηματοδοτηθεί η αγορά ογκωδών τεμαχιστών από έναν δήμο ανά Περιφερειακή Ενότητα στο Πράσινο Σημείο τους με ταυτόχρονη δέσμευση εξυπηρέτησης όλων των δήμων του νομού.

Στη συνεδρίαση του την ερχόμενη κατεπείγουσα συνεδρίασή του, που θα γίνει στις 25 Μαΐου, το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού θα αποφασίσει αν επιθυμεί να εξυπηρετείται στο μέλλον από τον τεμαχιστή του Δήμου Βόλου.