ΣΥΡΙΖΑ 93,7% στο πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα της Μαγνησίας - Στις φυλακές Κασσαβέτειας

ΣΥΡΙΖΑ 93,7% στο πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα της Μαγνησίας - Στις φυλακές Κασσαβέτειας

Το εκλογικό κατάστημα των φυλακών

 

Το εκλογικό κατάστημα των φυλακών
Κασσαβετείας ήταν το πρώτο το οποίο εξέδωσε
εκλογικό αποτέλεσμα στη Μαγνησία σε σύνολο 366 τμημάτων.
Το αποτέλεσμα: