Ταμεία: Ο επανυπολογισμός μείωσε κατά 900 εκατ. τις οφειλές επαγγελματιών!

Ταμεία: Ο επανυπολογισμός μείωσε κατά 900 εκατ. τις οφειλές επαγγελματιών!

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του ΚΕΑΟ. Το 24,23% του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που... στραβοπάτησαν από το 2010 και μετά. Έως 7 Οκτωβρίου είχαν εκδοθεί 327.537 αποφάσεις ρύθμισης.

Κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), καθώς πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες - οφειλέτες εντάχθηκαν στη ρύθμιση των έως 120 δόσεων, επιλέγοντας παράλληλα τον επανυπολογισμό και κατά συνέπεια τη μείωση των εισφορών τους. Συνολικά, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2019 το ποσό των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ διαμορφώθηκε στα 35,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 432 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Όπως επισημαίνεται δε, στην τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019) που δημοσιοποιήθηκε χθες, η μεταβολή στο συνολικό χρέος οφείλεται στις νέες εντάξεις οφειλετών (εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ΚΕΑΟ, με οφειλές και από το παρελθόν), στη διαβίβαση νέων οφειλών και την αύξηση των πρόσθετων τελών (για οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κέντρο) καθώς και στις διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, καθώς και διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού.

Να σημειωθεί ότι το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς, αφενός, εντάσσονται νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και αφετέρου, οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, είτε μειώνονται λόγω καταβολών ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση), διαγραφών, συμψηφισμών, επανυπολογισμών εισφορών κ.λπ.

Έτσι, ενώ το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 30/06/2019 ήταν 35,11 δισ. ευρώ, μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 432,41 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή στο συνολικό χρέος διαμορφώνεται από τα εξής:

* Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΕΑΟ, με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη.

* Διαβίβαση νέων οφειλών και αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ. Ειδικά στο τρίμηνο αυτό, έγινε η διαβίβαση των οφειλών των μη μισθωτών από τον ΕΦΚΑ για το έτος 2017, καθώς και για το έτος 2018 για όσους είχαν αιτηθεί ένταξη στην ρύθμιση των έως 120 δόσεων. Πρόκειται για 481.205 οφειλέτες με οφειλές 821,53 εκατ. ευρώ, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος δεν είναι νέοι οφειλέτες αλλά υπάρχοντες οφειλέτες των τέως Ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ.), οι οποίοι δημιούργησαν και νέες οφειλές από το 2017 και μετά, που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

* Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, καθώς και διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν.4611/2019. Σε αυτό το τρίμηνο παρατηρείται μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από τον τ. ΟΑΕΕ κατά περίπου 903 εκατ. ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι είναι αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των οφειλών μη μισθωτών.

Από το σύνολο των 35,54 δισ. ευρώ οφειλών, το 24,23% (ποσό 8,61 δισ. ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 75,77% (ποσό 26,93 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση στις οφειλές του 2017, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε μαζική διαβίβαση οφειλών των μη μισθωτών για το 2017 από τον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, υπάρχει μείωση στις οφειλές για όλα τα έτη πριν από το 2017, η οποία εκτιμάται ότι είναι κυρίως αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των οφειλών για τους μη μισθωτούς στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης του ν.4611/2019.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ρύθμισης
Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, από 22/5/2019 τέθηκε σε ισχύ η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 με την οποία δόθηκε δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ, επιτόκιο 3% (μειώθηκε από 5% με το άρθρο 72 του Ν.4623/2019) και σημαντικές διαγραφές σε προσαυξήσεις.

Η νέα ρύθμιση έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής καθόσον παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταλαμβάνει οφειλές εργοδοτών λόγω απασχόλησης εργαζομένων, οφειλές μη μισθωτών από ατομικές εισφορές, καθώς και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές (πλην των περιπτώσεων που έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος του οφειλέτη).

Η νέα ρύθμιση, όσον αφορά τους μη μισθωτούς, συνδυάστηκε και με τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής για όσους επιλέγουν τον επανυπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς των κλάδων σύνταξης και υγείας χρονικής περιόδου 1/1/2002-31/12/2016. Ο επαναπροσδιορισμός της οφειλής γίνεται από τον ΕΦΚΑ, μετά από αίτημα του οφειλέτη και εν συνεχεία υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης στο ΚΕΑΟ.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ.

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση έληξε στις 7 Οκτωβρίου 2019.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, η παραπάνω προθεσμία αφορούσε την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ για προσδιορισμό / επανυπολογισμό οφειλών και την ολοκλήρωση του βήματος επαλήθευσης των στοιχείων τους.

Για τις κατηγορίες αυτές των οφειλετών, η προθεσμία υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ για ένταξη στη ρύθμιση είναι μέχρι 31/12/2019.

Με την εφαρμογή της νέας αυτής ρύθμισης των έως 120 δόσεων παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στο πλήθος των ενεργών ρυθμίσεων και στο ρυθμισμένο ποσό.

Ενδεικτικά αναφέρεται στην έκθεση ότι στο τέλος του Ιουνίου 2019 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 143.942 και το ρυθμισμένο ποσό 2,6 δισ. ευρώ ενώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 296.359 και το ρυθμισμένο ποσό 4,1 δισ. ευρώ.

Οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις του ν.4611/2019 έφτασαν στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2019 τις 249.898 για οφειλές 2,76 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση, στις 7 Οκτωβρίου 2019, είχαν εκδοθεί 327.537 αποφάσεις ρύθμισης για οφειλές 3,94 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ανέρχονται σε 385,16 εκατ. ευρώ, με ποσοστό 62% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 38% από καταβολές εκτός ρύθμισης.

πηγή:euro2day.gr