ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ