ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ COMPUTERS SYMBOL - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ