ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΓΓΙΡΡΙΔΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ