Φροντιστήριο Θεωρητικών σπουδών "Νόησις"

Φροντιστήριο Θεωρητικών σπουδών "Νόησις"

Φροντιστήριο Θεωρητικών σπουδών "Νόησις"
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥ. ΠΟΨΗ

Γυμνάσιο - Λύκειο - Επαλ
Ολιγομελή και Ομοιογενή τμήματα

Διεύθυνση: Μιχοπούλου 23 - Αλμυρός
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2422400992, 6938316471

Αγαπητοί γονείς, μαθητές και μαθήτριες,

Η επιτυχία στη σχολική επίδοση και κατ΄ επέκταση σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι τόσο σημαντική και καθοριστική για τη ζωή ενός ατόμου. Έρχεται όμως ως αποτέλεσμα μεθοδικότητας, συνέπειας και οργάνωσης. Ο τρόπος διδασκαλίας και η σωστή διαχείριση της διδακτέας ύλης είναι τα μέσα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων. Επίσης, η μαθητοκεντρική προσέγγιση, η επικοινωνία διδάσκοντα με διδασκόμενου, ο διάλογος και το ευχάριστο κλίμα ενισχύουν τις δυνατότητες για μια άριστη απόδοση.
Το Φροντιστήριο "Νόησις" επιδιώκει μέσα από αυτές τις τεχνικές με ολιγομελή τμήματα να προσφέρει γνώση ολοκληρωμένη και χρήσιμη όχι μόνο στη σχολική ζωή, αλλά και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου ώστε να το βοηθήσει να ανελιχθεί πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά.

Στόχος μας, επομένως, πρωτίστως είναι η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από την μέθοδο της διαίρεσης και της ανάλυσης, η επεξεργασία της διδακτέας ύλης με πληθώρα ερωτήσεων και ασκήσεων ενεργοποιώντας έτσι την κριτική ικανότητα και τέλος η αφομοίωση και κατάκτηση της γνώσης που αποτελεί και το εισιτήριο για την επιτυχία.
        
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Πόψη
Φιλόλογος -Υπεύθυνη, Φροντιστηρίου Μ.Ε. "Νόησις"