Έκκληση για αίμα από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας

Έκκληση για αίμα από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

Συνάδελφοι, όσοι είστε αιμοδότες και όσοι θέλετε να δώσετε αίμα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συνάδελφο μας, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και  χρειάζεται επειγόντως αίμα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του προεδρείου.
                            
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΧΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ  6937101711
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α': ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΙΓΛΗ  6977591116
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΤΡΙΑΔA  6972833052
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  6972059813
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  6938139410
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΗ  6945774212
                            
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΧΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ        

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΓΙΟΥΛΑ