Ένωση Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Επ. Αλμυρού: Ανακοίνωση για τις εκλογές

Ένωση Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Επ. Αλμυρού: Ανακοίνωση για τις εκλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη τη ΕΝΩΣΗΣ να προσέλθουν στις εκλογές του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12/10/2022 στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΜΥΡΟΥ και ώρα 13:00 μμ έως 17:00 μμ

Δικαίωμα ψήφου αλλά και υποψηφιότητας έχουν όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στα μητρώα μελών έως και 12/09/2022.

Κάθε μέλος που θέλει να συμμετέχει στην ψηφοφορία  οφείλει να καταβάλλει συνδρομή 5,00 (πέντε ευρώ) και να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα .

Κάθε Υποψήφιος για το διοικητικό την εξελεγκτική ή την ομοσπονδία (ΟΕΜΕΘ) οφείλει να καταβάλλει μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας το ποσό των 10,00(δέκα ευρώ ) για την συνδρομή των δυο τελευταίων ετών ..

Οι αιτήσεις για τις υποψηφιότητες θα γίνονται αποδέκτες έως το Σάββατο 8/10/2022 και ώρα 13:00 από τον Παναγιώτη Κ Μπούντη (τηλ 6948824179 /2422022009) στο κατάστημα του .

 Με εκτίμηση
 Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ