Ακίνητα: Μόνο ηλεκτρονικά η μεταβίβαση από την 1 η Νοεμβρίου – Τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών

Ακίνητα: Μόνο ηλεκτρονικά η μεταβίβαση από την 1 η Νοεμβρίου – Τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών

Μόνο η ηλεκτρονικά θα γίνονται υποχρεωτικά από την 1 η Νοεμβρίου οι μεταβιβάσεις ακινήτων και έτσι παύει να υφίσταται η απίστευτη ταλαιπωρία που περίμενε τους ενδιαφερομένους όλο το προηγούμενο χρονικά.

Μέσω της νέας εφαρμογής με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο τίθεται σε πλήρη λειτουργία, οι όσοι θέλουν να αγοράσουν ή να μεταβιβάσουν ακίνητο θα έχουν την δυνατότητα αυτό να το κάνουν γρήγορα και εύκολα. Βασική επιδίωξη είναι η μεταβίβαση ακινήτων να διαρκεί από 2 έως και 3 ημέρες.

Ο συμβολαιογράφος μέσα από την νέα ψηφιακή εφαρμογή θα μπορεί να αντλεί όλα τα απαραίτητα έγραφα του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Συγκεκριμένα θα περιέχονται όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τα έγγραφα του ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ).

Να σημειωθεί ότι το σύστημα πιλοτικά, ήδη λειτουργεί, προκειμένου να διαπιστωθούν και να εντοπισθούν προβλήματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πριν την 1η Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση που το ακίνητο που ενδιαφέρει είναι κτηματογραφημένο και τακτοποιημένο, θα μπορεί ο συμβολαιογράφος να αντλήσει όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα τα οποία αφορούν το ακίνητο, αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ειδικότερα, στη νέα ψηφιακή εφαρμογή θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα ενός ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) τα οποία θα αντλεί ο συμβολαιογράφος και θα καταχωρίζονται στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», θα τρέχει στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα.

Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαδικασία είναι απλή. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα.

Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής ο συμβολαιογράφος θα μπορεί:

-Να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο.

-Να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών.

-Να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

-Όταν όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά αναρτηθούν στην πλατφόρμα, τότε ο συμβολαιογράφος μεταφέρεται στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ από την οποία υποβάλλεται η δήλωση, εκδίδεται αυτόματα η ταυτότητα οφειλής του φόρου μεταβίβασης, που θα πρέπει να καταβάλει ο αγοραστής του ακινήτου.

πηγή newsit.gr