Αλμυριώτες στο νέο διοικητικό συμβούλιο βενζινοπωλών της Μαγνησίας

Αλμυριώτες στο νέο διοικητικό συμβούλιο βενζινοπωλών της Μαγνησίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης Βενζινοπωλών

Νομού Μαγνησίας μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.
Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος Βασιλική Κοντοχρήστου, αντιπρόεδρος Χρήστος Θεοδωρούδης, γραμματέας Μαρίνα Σπυράτου, ταμίας Παναγιώτης Αλτίνης και μέλη Μάριος Καρκαλιάς, Ειρήνη Καμπάρη και Στέφανος Μακρής.

www.taxydromos.gr