Ανακοίνωση για τις Πληγείσες Επιχειρήσεις στον Δήμο Αλμυρού

Ανακοίνωση για τις Πληγείσες Επιχειρήσεις στον Δήμο Αλμυρού

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο της περιφέρειας

και των κατά τόπους αρμόδιων επιτροπών, με τους οποίους βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία, παρακαλούμε όπως, όποιος έχει υποστεί ζημιές σε επιχείρησή του από τα ακραία φυσικά φαινόμενα που έπληξαν όλο το Δήμο Αλμυρού από τις 04-09-2023 έως και τις 07-09-2023, να υποβάλλει στο Δήμο Αλμυρού Αίτηση με καταγραφή ζημιάς και συνημμένες φωτογραφίες την οποία θα διαβιβάσουμε στην Περιφέρεια για τις διαδικασίες αποκατάστασης