Ανακοίνωση εκκίνησης εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλμυρού

Ανακοίνωση εκκίνησης εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλμυρού

Ανακοίνωση εκκίνησης εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλμυρού

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κ.Υ.Α 41087/2017, Β’ 4249), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο δυναμικό του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλμυρού, ότι οι αιτήσεις εγγραφής ξεκινούν από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά:
-    είτε κατόπιν ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στο χώρο του Παιδικού Σταθμού (2422021483) ή στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2422350232),
-    είτε υποβάλλοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikos@almiros.gr (μπορείτε να σκανάρετε τα έγγραφα ή να τα βγάλετε καθαρές φωτογραφίες με το κινητό σας τηλέφωνο).

Δικαιολογητικά Εγγραφής και Επανεγγραφής

1)    Αίτηση εγγραφής (θα την βρείτε συνημμένη στην κατηγορία Νέα της ιστοσελίδας του Δήμου Αλμυρού www.almyros-city.gr , όπως επίσης δίνεται και από την εκάστοτε Υπηρεσία)

2)    Πιστοποιητικό Γέννησης του Παιδιού ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αυτού.

3)    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4)    Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2022.

5)    Ιατρική βεβαίωση για σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία εμβολίων του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.

6)    Βεβαίωση εργασίας γονέων
α) Δημόσιος Υπάλληλος: Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία του/της.
β) Ιδιωτικός Υπάλληλος: Βεβαίωση εργασίας από τον/την εργοδότη/τρια και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης.
γ)Ελεύθερος επαγγελματίας: Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
δ) Αγρότης/σα: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
ε) Άνεργο/η: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που θα έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών.
στ) Φοιτητής/τρια: Βεβαίωση σπουδών.
ζ) Διαζευγμένος/η: Βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο όπου θα αναφέρεται ευκρινών ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού.

7)    Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προαναφερόμενων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

8)    Για την Επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Επιπλέον, όσοι από εσάς υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, υποχρεούστε έως τις 23 Ιουνίου 2023 να καταθέσετε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά είτε με την φυσική σας παρουσία στην Δημοτική Βιβλιοθήκη είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής στην διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, ΤΚ 37100, Αλμυρός Μαγνησίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2422350232 και 2422021483.

Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότησης