Αντιρρήσεις για τον δασικό χάρτη Αλμυρού

Αντιρρήσεις για τον δασικό χάρτη Αλμυρού

Συνεχίζεται η υποβολή αντιρρήσεων για τον δασικό χάρτη Αλμυρού,

ο οποίος έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.

Στον δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του.

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, μπορεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει την Πέμπτη 24 Ιουνίου. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται κατά 20.

www.taxydromos.gr