Απάντηση σε ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου Κου Εσερίδη περί προαγωγής υπαλλήλου του Δήμου

Απάντηση σε ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου Κου Εσερίδη περί προαγωγής υπαλλήλου του Δήμου

Προ ημερών διαβάσαμε στον τοπικό τύπο ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου Κου Εσερίδη με τίτλο «Το είδαμε και αυτό στον Δήμο Αλμυρού», στην οποία αναφέρεται στην προαγωγή υπαλλήλου που φέρεται να έχει καταχρασθεί χρήματα του Δήμου και για το λόγο αυτό το πειθαρχικό συμβούλιο είχε επιβάλει την ποινή του υποβιβασμού στον βαθμό Ε’. Επίσης κάνει λόγο για πιέσεις που μπορεί να ασκήθηκαν και εξαναγκασμό προς τη Δ/νση Διοικητικών για να αποστείλει ανακριβή στοιχεία στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Τέλος αναφέρει ότι η πράξη αυτή ξεπερνά κάθε όριο, προκαλεί οργή στο κοινό αίσθημα και είναι αντίθετη προς τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, αλλά και με το αίσθημα δικαιοσύνης των υπαλλήλων του Δήμου.

Προς απάντηση της ανακοίνωσης παραθέτουμε τα εξής γεγονότα:
     Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ του νομού Μαγνησίας, στη συνεδρίασή του την 26η Απριλίου 2018, αποφασίζει υπέρ της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα και τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, από την ημερομηνία της συνεδρίασής του, χωρίς να αναφέρεται ο βαθμός κατάταξης.
     Την 31η Ιουλίου 2018 εκδίδεται Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου, την οποία υπογράφει ο τότε Δήμαρχος Κος Εσερίδης Δημήτριος, και κατατάσσει τον υπάλληλο στον βαθμό Β’ με χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό 8 έτη, 7 μήνες και 13 ημέρες.
     Σε συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με τον συμπληρωματικό του αριθμ.      243/4-1-2018 πίνακα προακτέων υπαλλήλων έπειτα από αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 5η Μαΐου 2020 αποφασίζει υπέρ της προαγωγής του υπαλλήλου στο βαθμό Α’ από 13-9-2015. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο χρόνος παραμονής στο βαθμό Β’ είναι έξι (6) έτη.

     Όπως όλοι αντιλαμβάνονται από τα παραπάνω δεν «το είδαμε κι αυτό στον Δήμο Αλμυρού» τώρα. Το είχαμε δει από το 2018 επί θητείας του Κου Εσερίδη (ο οποίος υπογράφει και την διαπιστωτική πράξη) και όπως είναι φυσικό αναρωτιόμαστε :
     Η κατάταξη του υπαλλήλου το έτος 2018 στον βαθμό Β’ , δεν ξεπερνούσε τα όρια; δεν προκαλεί οργή; δεν είναι αντίθετη στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας; υπήρχε τότε αίσθημα δικαιοσύνης των υπαλλήλων του Δήμου;
     Τέλος όσον αφορά τις αναφορές του Κου Εσερίδη περί πιέσεων και εξαναγκασμού υπαλλήλων, η δημοτική αρχή δεν έχει δώσει καμία αφορμή προκειμένου να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Εκτός εάν ο πρώην Δήμαρχος κρίνει «εξ ιδίων τα αλλότρια».
                                                                               
Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών
                                                                                              
Μπέη Αρετή