Αποζημίωση 1.500 € για ζημιές σε Ι.Χ. από πτώση κιοσκιού θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε ιδιώτη

Αποζημίωση 1.500 € για ζημιές σε Ι.Χ. από πτώση κιοσκιού θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε ιδιώτη

Συνολικό ποσό 1.512 ευρώ στο πλαίσιο

εξωδικαστικού συμβιβασμού θα καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού σε ιδιώτη, ως αποζημίωση για τις υλικές ζημιές που υπέστη το Ι.Χ αυτοκίνητό του από πτώση κιοσκιού του δημοτικού κτηρίου, το οποίο έχει παραχωρηθεί και στεγάζει τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλμυρού, ενώ ήταν σταθμευμένο κάτω από αυτό, λόγω κακοκαιρίας και δυνατού αέρα. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού μετά και την εισήγηση του νομικού συμβούλου του.

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βαγγέλης Χατζηκυριάκος ανέφερε ότι ο ιδιώτης προσκόμισε στις 24 Ιουνίου αντίγραφο από αναφορές εποχούμενων περιπολιών του Αστυνομικού Σταθμού Αλμυρού, σύμφωνα με το οποίο καταγράφηκαν οι βλάβες του Ι.Χ. αυτοκινήτου του εν λόγω αιτούμενου, καθώς και έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και προσφορά επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία οι ζημιές του εν λόγω αυτοκινήτου εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 1.512,80 ευρώ.
Παράλληλα, σχετικά με το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού επισήμανε ότι «όσον αντιβαίνει στην υποχρέωση του Δήμου να προστατεύει την περιουσία του η επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή του, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης διαφοράς για την οποία εκτιμάται ότι θα ήταν προς το συμφέρον του ο εξώδικος συμβιβασμός, άλλο τόσο αντιβαίνει στην υποχρέωση αυτή η παροχή αποζημιώσεων, κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μη πιθανή η δικαίωση του ενάγοντος, πολλώ δε μάλλον σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επακριβώς η αξίωση του τελευταίου κατά του δήμου. Η διαπίστωση εάν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο εκάστοτε Δήμος την οδό του εξώδικου συμβιβασμού, δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του δήμου».

Από την πλευρά του ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού τόνισε ότι μεταξύ άλλων ότι «από το αντίγραφο του Βιβλίου Ατυχημάτων και Συμβάντων του Α.Τ. Αλμυρού, δεν προκύπτει σαφώς ότι πράγματι στον Αλμυρό, στις εργατικές Πολυκατοικίες Αγ. Νικολάου, την 17-6-2022 επέπεσε το κιόσκι στο συγκεκριμένο ΙΧ και προξενήθηκαν στο όχημα υλικές ζημίες. Σημειώνω ότι πρέπει να ερευνηθεί το αντίστοιχο των ζημιών και χρηματικά εύλογο των εισκομιζόμενων «προσφορών» τόσο για υλικά ανταλλακτικά, όσο και εργασίες, από την Υπηρεσία ή από τους κρίνοντας.

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις -εφόσον καλυφθούν τα ανωτέρω «κενά» είναι νόμιμη η λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού, επί του αιτήματος του ιδιώτη, αφού τυχόν άσκηση αγωγής για δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, αφού σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης του αιτούντος (σφόδρα πιθανή), η δαπάνη θα προσαυξηθεί με κονδύλιο μείωσης αγοραστικής αξίας οχήματος, πιθανά με κονδύλιο αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης, με ένδικους τόκους και δικαστική δαπάνη».

www.e-thessalia.gr