Απορρίφθηκαν τρεις προσφορές για τα ευφυή συστήματα στον Αλμυρό

Απορρίφθηκαν τρεις προσφορές για τα ευφυή συστήματα στον Αλμυρό

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού απέρριψε τρεις από τις τέσσερις προσφορές

που υποβλήθηκαν για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων», το οποίο είναι προϋπολογισμού 3.674.988,00 €.
Η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία επιβεβαίωσε ηλεκτρονικά την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντα AKATT Ανώνυμος Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική και Πληροφορική Εταιρεία και δεν αποδέχτηκε τις άλλες τρεις προσφορές, επειδή οι εταιρείες δεν προσκόμισαν τις εγγυητικές επιστολές που ζητούσε ο διαγωνισμός.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Στη συζήτηση ο πρώην δήμαρχος Αλμυρού Εσερίδης Δημήτριος είπε ότι ένα έργο των τριών εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να ανατεθεί σε ένα ανάδοχο, διότι εκτίθεται και η Οικονομική Επιτροπή που εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό και συνολικά ο Δήμος. Ο κ. Εσερίδης πρότεινε επανάληψη του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής Αρετή Μπέη-Σταματίου, η οποία εξέθεσε ότι οι τρείς ελλιπείς προσφορές, σωστά απορρίφθηκαν από την επιτροπή, διότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση της Ο.Ε. θα είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», θα ενισχύσει σημαντικά τη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία θα εξοικονομήσει ενέργεια.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 50 σημεία ύδρευσης και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).

Επιπλέον, ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα αναβαθμιστεί τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software) με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η προμήθεια περιλαμβάνει επιπλέον δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας 6 μηνών καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης.

Οι επιλογές στον τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας έχουν πλέον καθοριστικής σημασίας ρόλο στη προστασία του περιβάλλοντος. Ετσι περισσότερο από ποτέ έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό.

Η σχετική σύμβαση αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, νέων αναλυτών ενέργειας, λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ Αλμυρού.

www.taxydromos.gr