Απόφαση–σταθμός υπέρ συμβασιούχου στο Δήμο Αλμυρού

Απόφαση–σταθμός υπέρ συμβασιούχου στο Δήμο Αλμυρού

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες

Απόφαση – σταθμός από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου για υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού, που εργαζόταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου επί 15 χρόνια αρχικώς στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση του πρώην Δήμου Σούρπης και στη συνέχεια στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλμυρού.

Το δικαστήριο αναγνώρισε με απόφασή του, η οποία είναι η πρώτη πανελλαδικά για το 2019, ότι η εργαζόμενη καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την 16/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που συνεδρίασε με την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών - εργατικές διαφορές στις 5 Απριλίου.

Ο δικηγόρος Βόλου Βασίλης Νιζάμης, που χειρίστηκε την υπόθεση, δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τους εργαζόμενους στους Δήμους.
Οπως εξήγησε παύει την «ομηρία» της εργαζόμενης στον Δήμο Αλμυρού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται: «Η σύναψη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου υπέκρυπταν στην πραγματικότητα συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στο πλαίσιο των οποίων η ενάγουσα παρείχε ανελλιπώς τις υπηρεσίες της υπό τις οδηγίες και εντολές των εκπροσώπων του εναγόμενου, εργαζόμενη με όρους αντίστοιχους των μονίμων εργαζομένων του εναγόμενου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ότι, κατά συνέπεια η απασχόληση και πρόσληψή της, κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εναγόμενου».

πηγή: taxydromos.gr