Βραδιά αφιερωμένη στο έργο της Κατερίνας Λατίφη στον Αλμυρό

Βραδιά αφιερωμένη στο έργο της Κατερίνας Λατίφη στον Αλμυρό

Βραδιά αφιερωμένη στο έργο της Κατερίνας Λατίφη στον Αλμυρό