Γιάννης Αναστασίου: Αμείλικτα τα ερωτήματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις γέφυρες στον Ξηρία του Αλμυρού και του Βόλου

Γιάννης Αναστασίου: Αμείλικτα τα ερωτήματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις γέφυρες στον Ξηρία του Αλμυρού και του Βόλου

Η κατάρρευση της γέφυρας του Ξηριά

του Αλμυρού και η χαμηλή γέφυρα στις Ασπρες Πεταλούδες στον Ξηριά του Βόλου που προκάλεσε την πλημμύρα στη συνοικία του Νέου Δέλτα, αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αστοχίας υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων μετά τον Ιανό με καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους και πλούσια χρηματοδότηση (5-7 εκ ευρώ) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο της οριοθέτησης του χειμάρρου Ξηρία στον Αλμυρό και της ενίσχυσης της βάσης της γέφυρας που ο Ιανός κλόνισε, είναι ένα έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.   
Τα ερωτήματα που τίθενται μετά την κατάρρευση της όμως είναι αμείλικτα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Έγινε ή όχι το βασικό έργο της οριοθέτησης του Ξηρία πριν το έργο της ενίσχυσης της βάσης της γέφυρας που κλόνισε ο Ιανός;
Η ενίσχυση της βάσης τη γέφυρας χωρίς την οριοθέτηση του χειμάρρου στην νέα πραγματικότητα της μετά Ιανού περιόδου, μήπως καθιστούσε την κατάρρευσή της θέμα χρόνου;
Είναι στατικά ασφαλές μετά το πέρασμα του Daniel το σχολικό συγκρότημα της περιοχής που γειτνιάζει;

Η γέφυρα στις Άσπρες Πεταλούδες που λειτούργησε ως φράγμα λόγω των φερτών υλών πλημμυρίζοντας τη περιοχή, έχει το ύψος που θα έπρεπε να έχει βάση της διατομής του χειμάρρου Ξηριά στον Βόλο; Γιατί δεν το είχε; Μήπως γιατί δεν έχει οροθετηθεί στο σημείο ο χείμαρρος ναι ή όχι; Γιατί δεν υπήρχε JCB για την απομάκρυνση των φερτών υλών;

Σε αυτά τα ερωτήματα οφείλει ν' απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή  και όχι ν΄ αναζητά "σωσίβιο" στο παγκόσμιο ρεκόρ του φαινομένου και στην κυβερνητική προστασία που ως φαίνεται και αυτήν έχει απωλέσει...