ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ
ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διεκπαιρεώσεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ
Αιτήσεις σε επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων εφορία θεμάτων εφορίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και επιμελητηρίων(με φυσική παρουσία)
Δημόσια ταμεία
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ικανότητας
Κλειδάριθμοι
Βεβαιώσεις ενσήμων για τον ΑΣΕΠ
Επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, λοχείας
Έξοδα κηδείας
Επίδομα ασθενείας
Ασεπ
Μητρώο Ασεπ
Αιτήσεις
ΔΕΗ
 
Σε Δήμους
Πιστοποιητικά γέννησης, εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης.
Ληξιαρχικές πράξεις γάμου, θανάτου και γεννήσεως

Σε ΟΑΕΔ

Έκδοση κλειδαρίθμου
Εγγραφή στο ταμείο ανεργίας για επιδότηση
Έκδοση κάρτας ανεργίας
Διαγραφή ή μη έκδοση δελτίου ανεργίας
Άδεια μητρότητας

Πρωτοδικείο- Ειρηνοδικείο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης-Ποινικο μητρώο

Υπουργείο Μεταφορών
Οριστική διαγραφή οχήματος

Διαχείριση Κτιρίων-έκδοση κοινοχρήστων-Καθαριότητες

Εξοφλήσεις λογαριασμών όλων των ειδών

Προτεργια -συμβόλαια Ρεύματος και Φυσικού αερίου.
Οικιακές και Επαγγελματικές Λύσεις
Οικονομικά συμβόλαια

Vodafone
Νέα συμβόλαια
Επιδότηση συσκευής
Ανανεώσεις

Σπέντζου Σοφία
Μηχανολόγος Μηχανικός
Διαχείριση κτιρίων & έκδοση κοινοχρήστων
Βασ. Κωνσταντίνου 128, Αλμυρός
τηλ επικοινωνίας  : 6985581613
email: sspentzou@gmail.com