Δωροθέα Κολυνδρίνη: Ανασταλτικοί παράγοντες υποχρηματοδότηση και γραφειοκρατία για τις πυρκαγιές

Δωροθέα Κολυνδρίνη: Ανασταλτικοί παράγοντες υποχρηματοδότηση και γραφειοκρατία για τις πυρκαγιές

Μέσω τηλεδιάσκεψης,  πραγματοποιήθηκε χθες η τρίτη ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Κολυνδρίνη Δωροθέας.

Σκοπός της  τρίτης ειδικής συνεδρίασης ήταν οι συντονιστικές Δράσεις και ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την  αναγγελία Πυρκαγιάς -Άμεση Κινητοποίηση, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Τέας Ιωάννης, η περιφερειακή σύμβουλος  Τσαγανού Χρυσούλα, ο εντεταλμένος σύμβουλος Σποράδων κ. Ζλατούδης, ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλίας κ. Μιχαλάκης, εκπρόσωποι των Δήμων της Π.Ε.Μ.Σ.  εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας,, του Στρατού , της Αεροπορίας, του Λιμεναρχείου, των Δασικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, εθελοντικές ομάδες και η ΔΕΔΔΗΕ.

Αρχικά η αντιπεριφερειάρχης Κολυνδρίνη Δωροθέα ευχαρίστησε όλους για την μέχρι τώρα συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι απαραίτητη είναι η συνέχιση της συνεργασίας όλων των φορέων και να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων τους.

Στην εισήγησή της η κ. Κολυνδρίνη τόνισε ότι ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, “είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα όποια θέματα, κάτι που απευχόμαστε, ενόψει της θερινής περιόδου”.

Ενημέρωσε τους φορείς,  ότι η ΠΕΜΣ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση πυρκαγιάς με διάθεση προσωπικού και μέσων καθώς και με ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιωτών Μηχανημάτων Έργου, προβαίνει στην υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, υποβάλει σχετικό αίτημα συνδρομής στο ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του υποβοηθητικού έργου της Περιφέρειας και ενημερώνει αν χρειαστεί και τον Γενικό Γραμματέα Π.Π., για τις δράσεις της ΠΕΜΣ στο υποβοηθητικό έργο δασοπυρόσβεσης της ΠΕΜΣ.

Τόνισε, ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των εγκυκλίων της Γ.Γ.Π.Π., όταν η οικεία Δασική Υπηρεσία ενημερωθεί για έναρξη δασικής πυρκαγιάς, η οποία έχει κριθεί από την αντίστοιχη Πυροσβεστική Υπηρεσία ως κρίσιμο περιστατικό, αμέσως θα πρέπει να συνδράμει επιτόπια με αρμόδιο εκπρόσωπό της.

Η Δασική Υπηρεσία έχει συμβουλευτικό ρόλο και συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το οδικό δασικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές θέσεις όπου μπορούν να διανοιχτούν ζώνες με μηχανικούς τρόπους και με ότι άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της πυρκαγιάς.

Φυσικά τόνισε, ότι εφόσον κριθεί αναγκαίο συγκαλείται Έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Π.Ε.Μ.Σ.

Η αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι προβαίνει στην λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, όταν η καταστροφή έχει επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο (σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των εγκυκλίων της Γ.Γ.Π.Π), κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Γι΄ αυτό τόνισε ότι είναι αναγκαίο οι Δήμοι να προβούν άμεσα στην σύνταξη σχεδίων δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών καθώς και στο σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού τους.

Επιπλέον, για θέματα που αφορούν τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας κατηγορία 4-πολύ υψηλή και κατηγορία 5-κατάσταση συναγερμού), που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, η Π.Ε.Μ.Σ., εκδίδει απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας (μετά από ΣΟΠΠ) και Δελτία Τύπου-Ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο και φυσικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε.Μ.Σ., βρίσκονται σε επιφυλακή.

Τέλος, σε θέματα που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, η Π.Ε.Μ.Σ. εκδίδει Δελτία Τύπου και επιπλέον έχει ήδη αποσταλεί αντίστοιχο υλικό στους Δήμους για ενημέρωση του κοινού.

Τέλος, τόνισε ότι η έλλειψη προσωπικού και μέσων, η υποχρηματοδότηση και η γραφειοκρατία που χαρακτηρίζουν την διάρθρωση του Δημόσιου Τομέα και τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές. Είναι αναγκαία και επιτακτική η σοβαρή αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων από την Πολιτεία.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης όλοι οι φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους  και παράλληλα ενημέρωσαν για τις ενέργειες και δράσεις τους σχετικά με την  αναγγελία Πυρκαγιάς και την Άμεση Κινητοποίηση.

Κλείνοντας, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία και ευχήθηκε μια καλή αντιπυρική περίοδο.