Δ. Αλμυρού: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο «Ενέργειες Ωρίμανσης» της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου»

Δ. Αλμυρού: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο «Ενέργειες Ωρίμανσης» της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου»

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο «Ενέργειες Ωρίμανσης» ΑΑ 8 της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αφού έλαβε υπόψη της την οικεία νομοθεσία, το αίτημα του Δήμου και τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης και της επιλεξιμότητας της δαπάνης διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο της σύμβασης και τις διαδικασίες ανάθεσης.
 
Η Δημοτική Αρχή με σταθερότητα, συνέπεια και κυρίως με θέληση να σταθεί δίπλα στους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος της και επενδύει όχι μόνο στο σήμερα αλλά και στο αναπτυξιακό μέλλον του τόπου.