Δ. Αλμυρού: Ανακοίνωση έκδοσης ΦΕΚ σχετικά με τις πλημμύρες 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Δ. Αλμυρού: Ανακοίνωση έκδοσης ΦΕΚ σχετικά με τις πλημμύρες 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση έκδοσης ΦΕΚ σχετικά με τις πλημμύρες 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

ΦΕΚ αριθμ. 4434/Β/07-10-2020

ΦΕΚ αριθμ. 4431/Β/07-10-2020

ΦΕΚ αριθμ. 4430/Β/07-10-2020