Εγκρίθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση των διαβάσεων στον Ξηριά του Αλμυρού

Εγκρίθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση των διαβάσεων στον Ξηριά του Αλμυρού

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των διαβάσεων στον χείμαρρο Ξηριά του Αλμυρού, μετά το καταστροφικό πέρασμα τον περασμένο Σεπτέμβριο του «Ιανού». Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου θα καλυφτεί από έκτακτη επιχορήγηση ποσού 1,5 εκ. ευρώ του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε τα ακόλουθα:
Την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020 με το φαινόμενο «Ιανός», εκδηλώθηκαν στον Δήμο Αλμυρού έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές
βροχοπτώσεις , πλημμύρες ) που δημιούργησαν προβλήματα στις υποδομές του Δήμου και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τα ρέματα υπερχείλισαν με αποτέλεσμα τόνοι νερού , τεμάχιαβράχων και χαλικορροές να εισχωρήσουν στο οδικό δίκτυο και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στο ρέμα Ξηριά το οποίο χωρίζει στα δύο τον κάμπο του Αλμυρού , καταστράφηκαν όλες οι διαβάσεις του, υπήρξε εκτεταμένη διάβρωση και διεύρυνση της κοίτης του και καταστροφή παραρεμάτιων δρόμων και ιδιοκτησιών. Οι δρόμοι στον ορεινό όγκο αλλά και στον κάμπο που εξυπηρετούν την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα από την καταστροφή διαβάσεων και τεχνικών, διαβρώσεις - κατολισθήσεις πρανών, νεροφαγώματα και τις εκτεταμένες νεροσυρμές.

Η μη ασφαλής και προβληματική προσβασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που προκλήθηκε από τις ζημιές του
«Ιανού», δημιουργεί προβλήματα και θέματα, στην ύπαρξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, γιατί δεν δίνει την δυνατότητα, στους αγρότες, να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους και να μαζέψουν την παραγωγή τους και στους κτηνοτρόφους να μπορέσουν να προσεγγίζουν με ασφάλεια τις εγκαταστάσεις τους για την εκμετάλλευση (άρμεγμα – εκπάχυνση) και φροντίδα (μεταφορά και αποθήκευση τροφών) των ζώων τους.

Η βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου, πρέπει να γίνει άμεσα και για να αποφευχθεί η περεταίρω
καταστροφή του με διαβρώσεις , καθιζήσεις , κατολισθήσεις , μεταφορές φερτών υλικών κλπ.

Η αποκατάσταση της προσβασιμότητας των αγροτικών δρόμων θα βοηθήσει όχι μόνο στην ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των
γεωργικών μηχανημάτων, την ταχύτερη και ευκολότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, αλλά και γιατί θα δώσει την δυνατότητα, στους
αγρότες να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους και να μαζέψουν την παραγωγή τους και στους κτηνοτρόφους να μπορέσουν να προσεγγίζουν με ασφάλεια τις εγκαταστάσεις τους για την αποθήκευση τροφών για τα ζώα τους

Με την ανάθεση της υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων έγιναν οι εργασίες για την κατ΄ αρχάς αποκατάσταση της βατότητας των
αγροτικών δρόμων λόγω του Ιανού με ισοπέδωση και εξομάλυνση της σκάφης στα σημεία κατακράτησης νερών, απομάκρυνση καταπτώσεων,
συντήρηση των τάφρων εκατέρωθεν του δρόμου και, στις περιπτώσεις καταστροφής των τάφρων, διάνοιξή τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων ώστε να γίνει μετέπειτα η εκτέλεση έργων, που θα αποκαθιστούσαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και έχουν να κάνουν με:
• εκτεταμένες νεροσυρμές και νεροφαγώματα
• κατολισθήσεις πρανών και κατάρρευσης τοιχίων
• καταστροφή διαβάσεων στα σημεία διασταύρωσης των δρόμων με χείμαρρους

Κατά μήκος του ρέματος Ξηριά, στο πεδινό του τμήμα σε μήκος 18χλμ, υφίσταται μόνο μια γέφυρα ( αυτή της παλαιάς εθνικής οδού)
που επιτρέπει την ασφαλή διέλευση του ρέματος όλο τον χρόνο. Για την στήριξη του πρωτογενή τομέα αλλά και την δημιουργία
προϋποθέσεων για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση προϊόντων και ανθρώπων και πρόσβασης στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
είχαν κατασκευαστεί οχτώ διαβάσεις στο ρέμα Ξηριά, οι οποίες όπως προαναφέραμε καταστράφηκαν με τον Ιανό.

Στις θέσεις των διαβάσεων έχει γίνει πρόχειρη αποκατάσταση (με επιχώματα ) που δεν εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των
γεωργών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους και ανά πάσα στιγμή λόγω βροχοπτώσεων μπορεί να υπάρξει κατάρρευση των
πρόχειρων επιχωμάτων και πρόβλημα πρόσβασης στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με αποτέλεσμα την απώλεια φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου και την πρόκληση ανυπολόγιστης ζημιάς σε γεωργοκτηνοτρόφους που κινούνται μέσω των διαβάσεων για την προσέγγιση των εκμεταλλεύσεών τους

Παρόμοια προβλήματα δημιουργούν οι εκτεταμένες νεροσυρμέςκαι νεροφαγώματα που δεν μπορούν να αποκατασταθούν μόνο με την
χρήση μηχανημάτων αλλά απαιτούν και εργασίες τσιμεντόστρωσης και διαμόρφωσης επενδυμένων τριγωνικών τάφρων για να υπάρξει μόνιμη λύση.

Τέλος οι κατολισθήσεις πρανών και η κατάρρευση τοιχίων δημιουργούν προβλήματα ασφαλής διέλευσης στο οδικό δίκτυο αφού
περιορίζουν το πλάτος κυκλοφορίας του δρόμου και μπορούν μετά από βροχοπτώσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερο εύρος και μέτωπο
καταστρέφοντας τελείως τον δρόμο και να αποκόψουν την κυκλοφορία στα σημεία που έχουν εντοπιστεί.

Με την υπ’ αριθ. 6919/20-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΦ24ΜΤΛΒ-Β9Ξ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος
Αλμυρού κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατόπιν, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 59957/21-09-2020 (ΑΔΑ ΡΦ1Ε46ΜΤΛ6-ΟΗΙ) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Αλμυρού του Ν. Μαγνησίας για την πρόληψη ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Αλμυρού με το ποσό του 1.500.000,00€.

Καθίσταται επομένως φανερό από τα ανωτέρω, ότι καθίσταται επείγουσα ανάγκη να προβούμε άμεσα στις εργασίες αυτές εξαιτίας του άμεσου κινδύνου που δημιουργείται πρωτίστως για την ασφάλεια όσων διέρχονται τα σημεία αυτά αλλά και για την στήριξη του πρωτογενή τομέα. Ο κίνδυνος δε αυτός, αυξάνεται την παρούσα χρονική περίοδο διότι βρισκόμαστε στις αρχές
του χειμώνα όπου η πιθανότητα έντονων καιρικών φαινομένων αυξάνεται ενώ σε κάθε περίπτωση θα είναι πιο συχνές οι βροχές και οι χιονοπτώσεις.

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων τόσο των κατοίκων των άνω περιοχών όσο και των ανθρώπων που διαθέτουν στις περιοχές αυτές αγροτικές καλλιέργειες ή/και κτηνοτροφικές μονάδες και έχουν να ανάγκη να διαβαίνουν  στα σημεία αυτά με ασφάλεια.

Με σχετικό του e-mail επί του θέματος, το μέλος της επιτροπής κ. Εσερίδης Δημήτριος, διαφωνεί για τον τρόπο που επιλέγεται να δίνονται οι αναθέσεις των έργων. Η πρότασή του στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής ήταν με πρόσκληση ανοικτή προς όλους του ενδιαφερόμενους και με κλειστή προσφορά προς την επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την εισήγηση του θέματος, αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
 
1.- Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης «Αποκατάσταση διαβάσεων Ξηριά που καταστράφηκαν εξαιτίας της θεομηνίας με την ονομασία ΙΑΝΟΣ», χωρίς σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, διότι όπως αναλύεται ανωτέρω βρισκόμαστε σε ανωτέρω βία εξαιτίας της απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών που επήλθαν μετά τις ξαφνικές πλημμύρες της θεομηνίας ΙΑΝΟΥ και της επείγουσας ανάγκης για άμεσης αποκατάστασης των διαβάσεων που καταστράφηκαν εξαιτίας των πλημμυρών αυτών με αποτέλεσμα σήμερα να μην είναι ασφαλής η διέλευση καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα καταστροφή η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά λόγω των απρόβλεπτων γεγονότων που επακολούθησαν μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή (πλημμύρες και καταστροφή διαβάσεων ύδρευσης), δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες.
 
2.-Εγκρίνει την μελέτη, καθορίζει και εγκρίνει τους όρους της διαπραγμάτευση