Εκδήλωση του ΚΗΦΗ Ν.Αγχιάλου για τη γιορτή της Γυναίκας

Εκδήλωση του ΚΗΦΗ Ν.Αγχιάλου για τη γιορτή της Γυναίκας

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Νέας Αγχιάλου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Γυναίκας τίμησε τις ηλικιωμένες γυναίκες του Κέντρου στις 8 Μαρτίου .Η γυναίκα στην Τρίτη ηλικία έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά κεφάλαια στη ζωή της, εργασία ,οικογένεια, παιδιά, το Κ.Η.Φ.Η προσπαθεί να αποτρέψει εικόνες απομόνωσης ,μοναξιάς, έλλειψης ενδιαφέροντος για τη ζωή μέσα από δράσεις και κοινωνικές επαφές με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λόγια αγάπης και έμπνευσης ακούστηκαν από τις κοινωνικές φροντίστριες της δομής .Παράλληλα, η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τοπικούς καλλιτέχνες και τέλος προσφέρθηκαν εδέσματα και άνθη στις ωφελούμενες της δομής.
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Νέας Αγχιάλου είναι δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

www.e-thessalia.gr