Ενισχύσεις: Πήραν ΦΕΚ οι αποζημιώσεις λόγω πολέμου – Τα προϊόντα

Ενισχύσεις: Πήραν ΦΕΚ οι αποζημιώσεις λόγω πολέμου – Τα προϊόντα

Τα ποσά των ενισχύσεων για το έτος 2022, που θα λάβουν οι αγρότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κορινθιακής σταφίδας, αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, και μελιού δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ενισχύσεις αυτές θα δοθούν  για τις ζημιές που υπέστησαν από την αύξηση του κόστους και την μείωση του εισοδήματός τους, ως απόρροια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και το ανώτατο συνολικό ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται στο ποσό των 30.854.570 ευρώ.

Ειδικότερα, οι αγρότες, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αχλαδιών σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία αχλαδιού και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 150 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

Δικαιούχοι είναι επίσης, οι αγρότες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καπνού σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2022 και διατηρούν τουλάχιστον ένα  στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία καπνού. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 80 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

www.in.gr