Επτά συμβασιούχοι στον Δήμο Αλμυρού

Επτά συμβασιούχοι στον Δήμο Αλμυρού

Την πρόσληψη επτά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα έχουν ισχύ έως και 4 Σεπτεμβρίου 2024 και συγκεκριμένα:
Τέσσερα άτομα ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, ένα άτομο Υ.Ε.Προσωπικού Καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ένα άτομο Δ.Ε. Οδηγών και ένα άτομο Δ.Ε.Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, με σύμβαση έως και 4/9/2024.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή ξεκινά την 01/04/2024 και λήγει την 05/04/2024 και ώρα 23:59.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ef.gianouli@almiros.gr / a.valkanioti@almiros.gr ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμυρού.

https://magnesianews.gr