Εργασίες ανάπλασης στην κεντρική πλατεία Πτελεού

Εργασίες ανάπλασης στην κεντρική πλατεία Πτελεού

Εργασίες ανάπλασης της κεντρικής πλατείας του Πτελεού θα υλοποιήσει ο Δήμος Αλμυρού,

καθώς η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του έργου, για την επιλογή αναδόχου. Να αναφερθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 215.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση στην κεντρική πλατεία του Πτελεού παρατηρούνται φθορές τόσο στην υπάρχουσα πλακόστρωση, όσο και στην τσιμεντοκονία των αρμών του καλντεριμιού στο βόρειο τμήμα της. Προβλέπεται να καθαιρεθεί η υπάρχουσα πλακόστρωση με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών, όπως επίσης τα παρτέρια και η βρύση που υπάρχουν στην πλατεία. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε βάθος περίπου 30 εκατοστών, θα εφαρμοστούν εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό, θα εφαρμοστεί στρώση από σκυρόδεμα συνολικού πάχους 10 εκ. και πλέγμα και θα γίνει εκ νέου πλακόστρωση και αρμολόγηση στα σημεία που χρειάζεται.
Επίσης θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα από καινούργια. Στο καλντερίμι βόρεια της πλατείας θα γίνει καθαίρεση της ρηγματωμένης τσιμεντοκονίας και εκ νέου αρμολόγησή του.
Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
-Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου παντός τύπου με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών, συνολικού εμβαδού 330 m2 στην πλατεία Πτελεού και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε βάθος περίπου 30 εκατοστών, εφαρμογή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου πάχους περίπου 15 εκατοστών, στρώση από σκυρόδεμα συνολικού πάχους 10 εκατοστών. Με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C. Η πλατεία θα επιστρωθεί με χονδρόπλακες ακανόνιστες.
-Καθαίρεση ανωδομών από λιθοδομή στην πλατεία (παρτέρια, βρύση).
-Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών, όπου χρειάζεται.
– Καθαίρεση ρηγματωμένης τσιμεντοκονίας στο καλντερίμι βόρεια της πλατείας και εκ νέου αρμολόγησή του.
-Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τοποθέτηση 6 φωτιστικών σωμάτων με
λάμπες led σε αντικατάσταση των παλαιών στην πλατεία.
-Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου, περιμετρικά της πλατείας.
Επιπλέον, στο έργο που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους Δημοτικών Ενοτήτων, προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδου και πεζοδρομίου από το ρέμα Σαλαμπριά έως τη Σούρπη, όπως και την κατασκευή κρασπεδόρειθρου στον δρόμο της νότιας πλευράς του γηπέδου της Σούρπης προκειμένου να συγκρατήσει τα νερά ανάντη.
Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας της Αγ. Τριάδας, όπως και στην Τοπική Κοινότητα του Αχιλλείου.

www.e-thessalia.gr