Ζέττα Μακρή: «Ο ακριβής οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση της πρόσληψης παθολόγων στο Αχιλλοπούλειο»

Ζέττα Μακρή: «Ο ακριβής οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση της πρόσληψης παθολόγων στο Αχιλλοπούλειο»

Λόγω του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και της αγωνίας των κατοίκων της Μαγνησίας, που η έξαρση της πανδημίας δημιουργεί,  από το γραφείο της προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή, παρέχεται η ακόλουθη ενημέρωση:
Με βάση την τελευταία προκήρυξη, τέσσερις μόνιμοι γιατροί παθολόγοι είχαν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου. Μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο ένας εξ αυτών παραιτήθηκε, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του. Για τους υπολοίπους τρεις, το υπουργείο έστειλε, στην 5η ΥΠΕ, τα στοιχεία, που, κατά την διαδικασία απαιτούνται, ώστε η υγειονομική περιφέρεια, με την σειρά της, να ενημερώσει το γραφείο προσωπικού του Αχιλλοπούλειου, το οποίο και θα συμπληρώσει την απαραίτητη ηλεκτρονική εφαρμογή, με τα στοιχεία των διοριζομένων και θα αποστείλει, στο Υπουργείο, την ολοκληρωμένη φόρμα, που θα περιλαμβάνει, απαραιτήτως, τον κωδικό διαδικτυακής ανάρτησης. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο θα συντάξει την περίληψη, που θα συμπεριλαμβάνει, απαραιτήτως, τον ως άνω κωδικό και θα αποστείλει το σχετικό έγγραφο στο Εθνικό Τυπογραφείο για την, κατά νόμο, δημοσίευσή του. Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ανακοινώνεται, υπηρεσιακά και επίσημα, ο διορισμός τόσο στον προσληφθέντα γιατρό όσο και στο νοσοκομείο, που θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Η προθεσμία, που ο νόμος ορίζει να παρουσιασθεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του, είναι είκοσι ημέρες, που, προφανώς, δεν θα εξαντληθεί λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών ή θα συντμηθεί από το Υπουργείο.
Συνεπώς, το διάστημα, που θα απαιτηθεί, θα είναι το μικρότερο δυνατό γιατί αυτή είναι η εντολή και επιθυμία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Αυτή είναι η ασφαλής εκτίμηση, δηλαδή της ταχύτερης δυνατής διεκπεραίωσης της διαδικασίας πρόσληψης, γιατί κάθε άλλος χρονικός προσδιορισμός ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλές προσδοκίες.  
Η ίδια γραφειοκρατική διαδικασία θα ακολουθηθεί για τον πρώτο επιλαχόντα παθολόγο ώστε, τελικώς, να παρέχουν υπηρεσίες στο νοσοκομείο Βόλου τέσσερις, συνολικά, γιατροί. Όμως, αυτή θα βραδύνει, περισσότερο, εφόσον ξεκίνησε, αργότερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο Αχιλλοπούλειο έχει, ήδη, ενισχυθεί με δύο ακτινολόγους και η 5η ΥΠΕ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για το οποίο, ήδη, έχει υπογράψει ο υφυπουργός Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνης και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω εμπλοκής συναρμοδίων υπουργείων. Μόλις ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ λάβει την σχετική έγκριση θα προχωρήσει στην πλήρωση των θέσεων αυτών.