Ζ. Μακρή: «Πορεία εργασιών για τα ΚΥ Σκοπέλου, Αλμυρού, Βελεστίνου και Αργαλαστήςκαι το ΠΠΙ Αλοννήσου»

Ζ. Μακρή: «Πορεία εργασιών για τα ΚΥ Σκοπέλου, Αλμυρού, Βελεστίνου και  Αργαλαστήςκαι το ΠΠΙ Αλοννήσου»

Νέος ανάδοχος κατακυρώθηκε για το έργο της επισκευής, αποκατάστασης και ενεργειακής

αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου εκτιμώμενης αξίας 1.082.213,42 Ευρώ, (πλέον ΦΠΑ). Μετά την αρχική κατακύρωση, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, υποβλήθηκαν ενστάσεις, εκδικάστηκαν στο Εφετείο και το αποτέλεσμα ήταν η ανακήρυξη νέου Αναδόχου. Το ΤΑΙΠΕΔ, συμμορφούμενο με την δικαστική απόφαση, προχώρησε, χθες Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, στην έκδοση  πρόσκλησης προς τον νέο Ανάδοχο για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Μόλις ο Ανάδοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά και ελεγχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, θα υπογραφεί η σύμβαση, κατ’ εκτίμηση στα μέσα του τρέχοντος Ιουνίου.

Για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, του εκσυγχρονισμού, της βελτίωσης και της ανακαίνισης των Κέντρων Υγείας Αλμυρού, Αργαλαστής και Βελεστίνου, εκτιμώμενης αξίας 4.285.147,16 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), οι εργασίες κατασκευής, όλων, θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, το αργότερο, έως τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2024.

Τέλος, όσον αφορά στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου, για το οποίο υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2024, εκπονείται, επί του παρόντος, η μελέτη καθώς η διακήρυξη της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής θα γίνει με την μέθοδο της μελετοκατασκευής, δηλαδή με την αξιολόγηση της μελέτης και με το κριτήριο ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ωρίμανσης και υλοποίησης των διαγωνισμών των παραπάνω συγχρηματοδοτούμενων υγειονομικών δομών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» είχε ανατεθεί, μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο ΤΑΙΠΕΔ και, συγκεκριμένα, στην Μονάδα Συντονισμού Στρατηγικών Συμβάσεων (ΜΣΣΣ) ή Project Preparation Facility (PPF). Πρόκειται για τρία έργα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της 5ης ΥΠΕ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.