Ζ. Μακρή - Δ. Κουρέτας: Συνεργασία για μοριοδότηση μαθητών Θεσσαλίας στις Πανελλαδικές

Ζ. Μακρή - Δ. Κουρέτας: Συνεργασία για μοριοδότηση μαθητών Θεσσαλίας στις Πανελλαδικές

Η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή συνεργάστηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα πάνω στο αίτημα που έχει, ήδη, καταθέσει ο Περιφερειάρχης και τις σχετικές διαδικασίες προς το ΥΠΑΙΘΑ για τον καθορισμό των δικαιούχων (μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) του ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Το ειδικό αυτό ποσοστό, όπως αναλυτικά παρουσίασε η Υφυπουργός Παιδείας, αποδίδεται στους υποψηφίους ανά κατηγορία Λυκείου, δηλ. των ημερήσιων ΓΕΛ, των ημερήσιων ΕΠΑΛ, των εσπερινών ΓΕΛ και των εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαμένουν μονίμως στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές και συμμετέχουν στις πρώτες, μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις.

Η απόδοση γίνεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%).  

Η κ. Μακρή, αρχικά, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων αφού θα πρέπει να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) τον συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Ακόμη, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η εξέταση, από το ΥΠΑΙΘΑ, τέτοιων αιτημάτων πραγματοποιείται μεταξύ τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Επίσης, η κ. Μακρή περιέγραψε, αναλυτικά, την διαδικασία της υποβολής του αιτήματος από την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την συνοδεία των απαραίτητων αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη και τον χαρακτηρισμό των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, για την υπαγωγή των υποψηφίων και κατατίθενται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές.

Ο κ. Κουρέτας, αφού ευχαρίστησε την κ. Μακρή για την ενδελεχή ενημέρωση, δεσμεύθηκε ότι θα προχωρήσει, τάχιστα, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην υποβολή πλήρους φακέλου για την υποστήριξη του αιτήματος προς το ΥΠΑΙΘΑ, σημειώνοντας ότι μία τέτοια παροχή στους μαθητές και μαθήτριες της Θεσσαλίας θα ήταν μία διευκόλυνση τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Η συνάντηση Μακρή - Κουρέτα ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία δέσμευση συνεργασίας προς την κοινή στόχευση.