Ιερά αγρυπνία στην Άνω Ιερά Μονή Ξενιάς

Ιερά αγρυπνία στην Άνω Ιερά Μονή Ξενιάς

Ανακοινώνεται από την Άνω Ιερά Μονή Ξενιάς, ότι την Παρασκευήν 20 Ιανουαρίου ε.ε. προς Σάββατον 21

Ιανουαρίου θα τελεσθή Ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Μαξίμου του ομολογητού.
Ώρα από 20:00 έως 00:30. Στην αγρυπνία θα τεθεί το Ιερό λείψανο του οσίου Μαξίμου σε προσκύνηση

Εκ της Ιεράς Μονής