Κτηματολόγιο: Έναρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων σε Βόλο και Σκιάθο

Κτηματολόγιο: Έναρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων σε Βόλο και Σκιάθο

Ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, η λειτουργία τoυ Υποκαταστήματος Βόλου με έδρα τον Βόλο (ΦΕΚ 5910/Β/10-10-2023) και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 η λειτουργία τoυ Υποκαταστήματος Σκιάθου με έδρα την Σκιάθο (ΦΕΚ 6355/Β/06-11-2023) του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το Υποκατάστημα Βόλου, μετά την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βόλου, υπάγεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο και είναι αρμόδιο για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ ΒΟΛΟΥ, ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΙΩΛΚΟΥ, ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ, ΓΛΑΦΥΡΩΝ, ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΚΕΡΑΣΕΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ της Π.Ε. Μαγνησίας.

Το Υποκατάστημα Σκιάθου, μετά την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σκιάθου, υπάγεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο και είναι αρμόδιο για τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ της Π.Ε. Μαγνησίας.

Μετά και την ένταξη των παραπάνω υποθηκοφυλακείων στο Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, λειτουργούν 14 από τα 17 οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία και 59 από τα 75 Υποκαταστήματα τους. Το επόμενο διάστημα, με ταχείς ρυθμούς, προχωράμε προς την ολοκλήρωση της οριστικής δομής.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωράει ψηφιακά, ώστε να αποτελεί μια σύγχρονη δομή που να ανταποκρίνεται πλήρως στην ψηφιακή εποχή, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ελαχιστοποιώντας το χρόνο των συναλλαγών. Μέσω ευέλικτων ψηφιακών εφαρμογών, που βρίσκονται στο gov.gr και την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr, οι πολίτες και οι επαγγελματίες διευκολύνονται στις συναλλαγές τους, οι ουρές στα Κτηματολογικά Γραφεία εξαλείφονται και οι μεταβιβάσεις ακινήτων επιταχύνονται.

Με την έναρξη της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων, μετά την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών του Κτηματολογικού Γραφείου θα πραγματοποιείται ψηφιακά.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες:

- Η καταχώριση συμβολαίων από πολίτες και επαγγελματίες, καθώς και η έρευνα των επαγγελματιών στην κτηματολογική βάση θα μπορούν να γίνονται και ψηφιακά.

- Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ κτηματολογικό διάγραμμα) θα πραγματοποιούνται και θα παραλαμβάνεται μόνο ψηφιακά (7/24).

- Το πρωτόκολλο θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικό.

- Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και στις αιτήσεις καταργούνται.

- Οι πληρωμές θα γίνονται υποχρεωτικά είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω POS.

- Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων θα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

πηγή capital.gr