Μέσω Εγνατίας τα δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας για Θεσσαλονίκη

Μέσω Εγνατίας τα δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας για Θεσσαλονίκη

Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας ανακοίνωσε ότι:

Με δρομολόγια, μέσω Εγνατίας, θα εξυπηρετούμε τους πολίτες από Βόλο για Θεσσαλονίκη και αντίστροφα την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Όταν δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία το κλειστό τμήμα της ΠΑΘΕ, θα ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό άμεσα με τον εμπλουτισμένο πίνακα δρομολογίων