Μία πρόσληψη στον Δήμο Αλμυρού – Ποια θέση αφορά

Μία πρόσληψη στον Δήμο Αλμυρού – Ποια θέση αφορά

Την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας, στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας του, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των κατοίκων, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού.