Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Μαγνησία – Τα αποτελέσματα 95 εκλογικών τμημάτων

 Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Μαγνησία – Τα αποτελέσματα 95 εκλογικών τμημάτων

 Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στη Μαγνησία