Ορισμός αντιδημάρχων στις Επιτροπές του Δ. Αλμυρού

Ορισμός αντιδημάρχων στις Επιτροπές του Δ. Αλμυρού

Με απόφαση που υπογράφει ο δήμαρχος Βαγγέλης Χατζηκυριάκος, ορίζονται

οι αντιδημάρχοι Αλμυρού Αρετή Μπέη-Σταματίου και Λεωνίδας Βούλγαρης, ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του δήμου Αλμυρού. Οι ίδιοι ορίστηκαν επίσης τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, του δήμου. Yπενθυμίζεται πως από τις αρχές του χρόνου έχει ανανεωθεί η θητεία των τεσσάρων αντιδημάρχων, ενώ προστέθηκε ακόμη ένα «χαρτοφυλάκιο».

Ετσι παραμένουν η Αρετή Μπέη αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων, ο Βασίλης Αργυρόπουλος αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων (εκτός ύδρευσης και αποχέτευσης), ο Λεωνίδας Βούλγαρης αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, ο Γεώργιος Γουργιώτης αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Σούρπης και Πτελεού, ενώ τέλος προστίθεται μια θέση αντιδημάρχου με αρμοδιότητες καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, τα καθήκοντα του οποίου ανατέθηκαν στον Πέτρο Θωμαΐδη.