Περίπου 200 tablets θα μοιράσει σε φτωχές οικογένειες ο Δήμος Βόλου

Περίπου 200 tablets θα μοιράσει σε φτωχές οικογένειες ο Δήμος Βόλου

Οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων του Δήμου Βόλου παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών

Που ήδη έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες ότι είναι δικαιούχοι, καλούνται την Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020, και την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020, στο χρονικό διάστημα από τις 10.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, να προσέρχονται στο Δημαρχείο του Βόλου για να παραλάβουν τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablet)

Οι υπολογιστές αυτοί είναι μια προσφορά του Δήμου Βόλου στα παιδιά αδύναμων οικονομικά οικογενειών και μια συνεισφορά στην προσπάθειά τους να μετέχουν ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια, στη διαδικασία της, λόγω της πανδημίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, καλύπτουν περίπου 150 - 200 οικογένειες, οι οποίες θα παραλάβουν ένα tablet, ανεξαρτήτου αριθμού παιδιών.