Πιλοτική μονάδα αφαλάτωσης στην παραλία Αη Γιάννη Ευξεινούπολης

Πιλοτική μονάδα αφαλάτωσης στην παραλία Αη Γιάννη Ευξεινούπολης

Μικρή πιλοτική μονάδα αφαλάτωσης πρόκειται να εγκατασταθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Ευξεινούπολης, μετά από σχετικό αίτημα που κατατέθηκε στον Δήμο Αλμυρού. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αιτήθηκε την υποστήριξη του Δήμου Αλμυρού για την υποβολή καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Submarine springs of Mediterranean: a strategic investigation info freshwater potential and utilization for a greener, low-carbon and resilient Mediterranean” με σκοπό τη διερεύνηση της υποθαλάσσιας πηγής στον Άγιο Ιωάννη Ευξεινούπολης.

Συγκεκριμένα αιτήθηκε την παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. περίπου στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Ευξεινούπολης προκειμένου να εγκατασταθεί μικρή-πιλοτική μονάδα αφαλάτωσης και στη συνέχεια το επεξεργασμένο νερό να χρησιμοποιηθεί ή για πόσιμο ή για άρδευση από το Δήμο Αλμυρού.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Να αναφερθεί ότι η εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού σχετικά με την παραχώρηση χρήσης έκτασης 500 τ.μ. περίπου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Ευξεινούπολης, στο πλαίσιο της υποβολής του ανωτέρω καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος ήταν θετική.

φωτό αρχείου

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΝΟΣ ΕΦΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ