Προμήθεια μηχανημάτων για εργασίες οδοποιίας για τη Δ.Ε. Σούρπης

Προμήθεια μηχανημάτων για εργασίες οδοποιίας για τη Δ.Ε. Σούρπης

Στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου στη Σούρπη προχωρά η δημοτική αρχή

Εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού για την προμήθεια μηχανημάτων έργων για τη Δημοτική Ενότητα Σούρπης.
Στη Δημοτική Ενότητα θα εκτελεστούν εργασίες, που αφορούν στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην εξυπηρέτηση των δασοκομικών-διαχειριστικών εργασιών της περιοχής.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες για τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών δρόμων, εργασίες βελτίωσης των δρόμων που εμφανίζουν φθορές και ανωμαλίες στην επιφάνειά τους.

Ακόμη, θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες οδοστρωσίας αγροτικών δρόμων με χαλίκι ή άλλα παρεμφερή λίθινα φυσικά υλικά, ενώ θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος από τις ζημιές που προκλήθηκαν από βροχές και χιονοπτώσεις.

www.taxydromos.gr