Προσλήψεις για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία ΔΕΑΣ Α.Ε.

Προσλήψεις για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία ΔΕΑΣ Α.Ε.

Προσλήψεις για μόνιμη απασχόληση από την εταιρεία ΔΕΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΔΕΑΣ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται χρόνια στον χώρο παραγωγής και επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, με υποκατάστημα στο Δρυμώνα Αλμυρού, επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:
1. Χειριστή περονοφόρου οχήματος
2. Μηχανολόγο τροφίμων / χημικός τεχνολόγος
3. Μηχανικό
4. Εργατικό προσωπικό
5. Άτομο υπεύθυνο για την καθαριότητα του καταστήματος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δέας Στέλιος: 6973353527