Προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων στον Δήμο Αλμυρού

Προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων στον Δήμο Αλμυρού

Πρόκειται συνολικά για έξι άτομα, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Στην πρόσληψη έξι ατόμων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθη ομόφωνα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα
μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει ο δικαιούχος εντός ή και πριν των 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης.
Ο Δήμος Αλμυρού επιθυμεί να συμμετέχει στην εν λόγω πρόσκληση προσφέροντας απασχόληση σε ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ένα άτομο), ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (δύο άτομα), ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Εργου (ένα άτομο), ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών (ένα άτομο), ΥΕ καθαριστής πάρκων και πρασίνου (ένα άτομο).

Οι προαναφερόμενες ειδικότητες είναι απαραίτητες στον Δήμο Αλμυρού, καθώς λείπουν προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου.
Το επίμαχο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αποτελεί ευκαιρία για τον Δήμο Αλμυρού που οφείλει να το αξιοποιήσει αφενός επειδή ανοίγουν και προσφέρονται θέσεις εργασίας στην περιοχή σε εποχές με πρωτόγνωρες αλλαγές και πολυεπίπεδη κρίση, αφετέρου επειδή ο Δήμος Αλμυρού ήδη από το 2010 είναι σοβαρά υποστελεχωμένος με περισσότερα από 47 άτομα να έχουν συνταξιοδοτηθεί την τελευταία δεκαετία.