Προχωρούν οι διαδικασίες για δωρεάν wifi σε δημόσιους χώρους του Δ. Αλμυρού

Προχωρούν οι διαδικασίες για δωρεάν wifi σε δημόσιους χώρους του Δ. Αλμυρού

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους

(πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια) θα παρέχει στους δημότες ο Δήμος Αλμυρού, μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα WiFi4EU.
Ο δήμος Αλμυρού αποφάσισε την ανάθεση της προμήθειας του εξοπλισμού στην επιχείρηση CROWDPOLICY, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, έναντι του ποσού των 14.999,99 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

Η εταιρεία θα προσφέρει επιπλέον 15 τεμ. Προμήθεια δρομολογητή mesh – modem – router, τροφοδοτικό PoE, καλώδια συνδέσεων και απαραίτητα περιφερειακά, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Αλμυρού. (ΔΩΡΕΑΝ).

Η εταιρεία θα προσφέρει επιπλέον 15 τεμ. Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ελέγχου για 3 έτη, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Αλμυρού. (ΔΩΡΕΑΝ).

Ο χρόνος ισχύος της ανάθεσης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της απόφασης και της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 22/3/2021 για τα υποχρεωτικά σημεία σύμφωνα με τη συμφωνία της επιχορήγησης με AGREEMENT No
INEA/CEF/ WiFi4EU/1-2019/002174-003542 με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό παραταθεί.
Για τα υπόλοιπα σημεία η ισχύς της σύμβασης είναι 3 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η πληρωμή του αναδόχου, ποσού 14.999,99 € θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Δέκα σημεία σταθμούς έχει επιλέξει το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού  για σύνδεση με WIFI στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος με το οποίο ο δήμος Αλμυρού επιδοτείται με ποσό 15.000 ευρώ για να καλύψει τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση.
Αυτά είναι το Στάδιο, η κεντρική πλατεία Αλμυρού, σε κτίριο του δήμου στο Κουρί, η πλατεία της Αμαλιάπολης, το πρώην δημαρχείο Σούρπης, η κοινότητα της Ανάβρας ή άλλο κτίριο του δήμου στην περιοχή, η κοινότητα των Κωφών, το πρώην δημαρχείο Πτελεού και οι Κοινότητες Αγίων Θεοδώρων και Δρυμώνα.
Το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού όρισε επιπλέον σημεία που δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν στο πρόγραμμα, αλλά μπορούν να υποστηριχθούν με την εκάστοτε ταχύτητα υπαρχουσών γραμμών. Αυτά είναι το μουσείο – Ωδείο, το Πολιτιστικό Κέντρο, οι Κοινότητες Ευξεινούπολης, Αχιλλείου, Κροκίου, Πλατάνου, τα σφαγεία Ανάβρας, οι Κοινότητες Κοκκωτών, Βρύναινας, Αγ. Τριάδας, Ανθοτόπου, Φυλάκης, Αργιλοχωρίου καθώς και ο χώρος της εμποροπανήγυρης.