Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στον Αλμυρό για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στον Αλμυρό για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στον Αλμυρό για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027